ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ขอให้ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565