Image

Image


ข่าวประชาสัมพันธ์

News !!!!!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
[ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา : 10:02:35 ]
รายละเอียดข่าวประกาศ

1. สมัครสมาชิกสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สมัครที่นี่

2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบของที่น Click ล็อกอิน

3. เลือกรายการที่ต้องการลงทะเบียนที่ท่านต้องการ

*กรณีเข้าสู่ระบบแล้วไม่ขึ้นหน้าลงทะเบียให้ท่ายเลือกเมนู ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ในสมาร์ทโฟน ให้ท่านเลือกขีด 3 ขี้ด้านขวาบน และเลือกเมนู ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน


Readmore .....

ข่าวประกาศที่ 2 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอัพโหลดไฟล์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
[ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา : 13:01:28 ]
รายละเอียดข่าวประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอัพโหลดไฟล์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จากเดิม วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยอัพโหลดผ่านระบบเช่นเดิม หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามกรรมการการแข่งขันได้จากข้อมูลการติดต่อในหลักเกณฑ์การแข่งขัน


Readmore .....

ข่าวประกาศที่ 3 Link สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
[ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา : 10:41:23 ]
รายละเอียดข่าวประกาศ

https://scienceweek.sru.ac.th/download.php


Readmore .....

สถิติการเข้าเยี่ยมชมไซต์ HTTPS://SCIENCEWEEK.SRU.AC.TH จำนวน 71480 ครั้ง

แจ้งปัญหาจากการใช้งานระบบกรุณาติดต่อผ่านเฟสบุ๊คเพจ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ