สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
6
เมื่อวาน
21
เดือนนี้
496
เดือนที่แล้ว
8,755
ปีนี้
12,914
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


ฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561

ลำดับ
รายการอบรมทางคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เข้าร่วม
1