สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
19
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
497
ปีนี้
13,805
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


 รายการแข่งขันสำหรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี
2561
ลำดับ การแข่งขัน จำนวน ผู้เข้าร่วม สถานะ หลักเกณฑ์
1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 67 รายชื่อ ปิดรับ download
2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 32 รายชื่อ ปิดรับ download
3
การประกวดวาดภาพ 122 รายชื่อ ปิดรับ download
4
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 29 รายชื่อ ปิดรับ download
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ 86 รายชื่อ ปิดรับ download
6
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS๖) 16 รายชื่อ ปิดรับ download
7
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 54 รายชื่อ ปิดรับ download
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 22 รายชื่อ ปิดรับ download
9
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) 2 รายชื่อ ปิดรับ download
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 28 รายชื่อ ปิดรับ download
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ 11 รายชื่อ ปิดรับ download