สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
98
เมื่อวาน
160
เดือนนี้
682
เดือนที่แล้ว
548
ปีนี้
2,534
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


 รายการแข่งขันสำหรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี
2561
ลำดับ การแข่งขัน จำนวน ผู้เข้าร่วม สถานะ หลักเกณฑ์
1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
3
การประกวดวาดภาพ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
4
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
6
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS๖) 2 รายชื่อ ลงทะเบียน download
7
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
9
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ 0 รายชื่อ ลงทะเบียน download