สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
98
เมื่อวาน
160
เดือนนี้
682
เดือนที่แล้ว
548
ปีนี้
2,534
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


สถานที่จัดงาน

ไม่พบข้อมูล