สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
19
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
497
ปีนี้
13,805
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


รายการสมัครแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ลำดับ
รายการการแข่งขัน
จำนวน
1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
67
2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
32
3
การประกวดวาดภาพ
122
4
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
29
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
86
6
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS๖)
16
7
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
54
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
22
9
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)
2
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
28
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ
11

รายการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ
รายการอบรมทางคอมพิวเตอร์
จำนวน
1
อบรมการใช้ software
1