สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
98
เมื่อวาน
160
เดือนนี้
682
เดือนที่แล้ว
548
ปีนี้
2,534
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


รายการสมัครแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ลำดับ
รายการการแข่งขัน
จำนวน
1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
0
2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
0
3
การประกวดวาดภาพ
0
4
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
0
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
0
6
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS๖)
2
7
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
0
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
0
9
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)
0
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
0
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ
0

รายการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ไม่พบรายชื่อสำหรับพิมพ์