สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
6
เมื่อวาน
21
เดือนนี้
496
เดือนที่แล้ว
8,755
ปีนี้
12,914
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561

ไม่พบข้อมูล
      นิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
ลำดับ
นิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลขบูธ

                รวมจำนวนบูธนิทรรศการ 0 บูธ