สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
98
เมื่อวาน
160
เดือนนี้
682
เดือนที่แล้ว
548
ปีนี้
2,534
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561

ไม่พบข้อมูล
      นิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
ลำดับ
นิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลขบูธ

                รวมจำนวนบูธนิทรรศการ 0 บูธ