สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
19
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
497
ปีนี้
13,805
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


ประกาศผลการแข่งขันของแต่ละรายการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561


ลำดับ
รายการแข่งขัน
 
1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
3
การประกวดวาดภาพ
4
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
6
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS๖)
7
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
9
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ